Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Защитаваме личните Ви данни

При регистриране на нашата страница www.fonio.bg или друга регистрационна форма ни предоставяте Вашата лична информация съгласно разпоредбите на Закон № 101/2000 Сб. за защита на личните данни и изменението на някои закони.

Напълно осъзнаваме и зачитаме довереността на Вашите лични данни, получени при регистрацията Ви. Личните данни са защитени срещу всякаква злоупотреба, служат само за нашите нужди и няма да бъдат предоставени на други субекти.

Въз основа на писмена молба Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашата база данни и няма да работим повече с тях.