Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

 

Център за слуха Фонио препоръчва на всеки на възраст над 50 години редовно да си правят тест на слуха. За да улесни това за своите клиенти, Центърът предлага цялостен тест на слуха на цена 15 лв.

Също така предлагаме на своите клиенти слухов скрининг.

Здравният слухов скрининг е жизненоважен в определянето на някои от основните условия за загуба на слуха и е чудесна възможност да зададете Вашите въпроси към нашите специалисти по слухопротезиране.

Ще разберете как нашите специалисти слухопротезисти биха могли да се грижат за всички видове състояния, които биха засегнали Вашето чуване.

 

Какво представлява слуховият скрининг?

Слуховият скрининг е лесен начин да се направи оценка на здравето на вашите ушни канали и ушни тъпанчета. Скринингът включва обстоен анализ с видео отоскоп, който би могъл да помогне да се определят основните причини за загуба на слуха. Някои от тях са:

  •  Прекомерно натрупване на ушна кал
  •  Натрупване на течност в средното ухо
  •  Перфориране на тъпанчето
  •  Белег върху тъпанчето
  •  Инфекция
  •  Всякакви аномалии в ушния канал

 

Нашият специалист по слухопротезиране ще използва малка оптична камера, наречена видео отоскоп. Тя ще се постави на входа на Вашия ушен канал и ще даде картина какво точно се случва в него. След приключване на анализа, ще бъдете информирани за резултата и съответно ще Ви се дадат напътствия за по-нататъшни действия. Също така ще направим и бърз слухов скрининг тест. Ако има индикация за загуба на слуха, ще Ви бъде направен пълен тест на слуха. Целият процес ще отнеме не повече от 40 минути.