Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Измерване на слуховата загуба


 

Слухът може да бъде измерен по различни начини.

Това може да бъде направено чрез изследване на това колко добре някой разбира речта при нормално ниво на гласа или при шепнене. Въпреки това има два основни проблема при този вид изледване.

На първо място, трудно е да се поддържа постоянна интензивност на речта. От друга страна, речта е съставена от много звуци, които се различават значително по отношение на честотата. По този начин слухова загуба, която се свежда до точно определен диапазон от честоти, може да бъде пропусната. Ето защо аудиолозите измерват нивото на загуба на слуха, използвайки определени техники в теста, които осигуряват звуци от известен интензитет и специфични честоти.

За да се установи вида на загубата на слух, слухът се измерва с помощта на слушалки /които измерват въздушната проводимост/ и чрез поставянето на малък вибратор на главата ви /което заобикаля тъпанчето и средното ухо и измерва звуковите вълни, които преминават директно към кохлеата във вътрешното ухо/ - това е измерване по костна проводимост. По този начин се измерва пълната ефективност на вашия слух.

Посредством слушалките, на слушателя му се пускат гама от тонове от различни честоти, като тестът се прави първо на едното ухо, после на другото. Интензивността на всеки тон е разнообразна, за да може да се открие най-ниското ниво, което слушателят може да чуе. Точно този праг на тона се нанася на аудиограмата.  

Необичайно е за някой прага на слуха му да бъде еднакъв или подобен за различните честоти – най-често срещана при хората е да има по-голяма загуба на слуха във високочестотните тонове. Загубата на слух може да бъде различна за всяко ухо. Загубата на слуха се измерва в единици наречени децибели ниво на слуха (dB HL за по-кратко).


След теста специалистът нанася резултатите на графиката и използва измерванията, за да ви каже степента на загуба на слуха, ако имате такава.

  • Лека слухова загуба: 20-40 dB HL   

Не можете да чувате меки звуци и Ви е трудно да разбирате речта на шумни места.

  • Средна слухова загуба: 40-60 db HL   

Не можете да чувате умерени звуци и имате затруднения в разбиране на речта при шумен заден фон и от разстояние.

  • Средна до тежка слухова загуба: 60-75 db HL   

Трябва да молите хората около Вас да говорят по-високо и груповите разговори са изключително трудни за Вас.

  • Тежка слухова загуба: 75-95 db HL   

Можете да чувате само някои много силни звуци и общуването за Вас е невъзможно без слухови апарати.

  • Дълбока слухова загуба: 95+ db HL