Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

 

Има различни видове и степени на слухова загуба. Вие можете да имате загуба на слуха, ако имате един или повече от следните симптоми:

 • Вие чувате хората какво говорят, но срещате затруднение в разбирането на казаното от тях;

 • Вие често питате/молите хората да повторят това, което са казали току-що;

 • Вие имате затруднение в определянето на посоката откъдето идват звуците, които чувате;

 • Вие разбирате повече какво Ви казва човекът, с когото говорите, ако го гледате;

 • Вашето семейство и приятели се оплакват, че увеличавате ТВ и радиото много високо;

 • Вие не можете да чувате ясно на шумни места, като например в оживен ресторант;

 • Вие полагате големи усилия да чувате от разстояние, например в театър или църква;

 • Вие се оплаквате, че другите мънкат;

 • Вие се чувствате пренебрегнат в разговори;

 • Вие не чувате звънеца на вратата или телефона;

 • Вие пропускате шегата, тъй като не сте я чули изцяло;

 • Вие срещате затруднения при чуване на детски гласове;

 • Вие не можете повече да чувате меки звуци като например чуруликане на птичка;

 • Вие сте били подлагани на силен шум, например работа в строителната индустрия;

 • Вие имате нужда да питате колегите си за детайли от среща или презентация, на която сте били.

 

Ние, от Център за слуха Фонио, Ви препоръчваме да си направите безплатен тест на слуха, ако: 

 • имате някои от гореописаните симптоми за слухова загуба;

 • не чувате така добре както сте чували преди;

 • сте над 50 годишна възраст и никога не сте си правили тест на слуха;

 • минала е повече от една година от последния ви тест на слуха;

 • имате слухов апарат, но не го използвате;

 • Вашето семейство и приятели са загрижени за вашия слух;

 • имате роднини със слухов проблем във Вашето семейство;

 • били сте излагани на силен шум, като например работите в строителната индустрия или в света на шоубизнеса. 

 

Ето и някои симптоми, за които да следите, ако сте загрижен за член на Вашето семейство или за близък приятел, който може да има загуба на слуха. Наблюдавайте дали Вашият приятел или близък от семейството Ви:

 • Увеличават звука на ТВ по-високо отколкото на Вас ви е комфортно?

 • Се навеждат към Вас, за да Ви чуят какво казвате?

 • Се чувстват несигурни от коя посока идва шума?

 • Не Ви разбират, когато говорите по телефона?

 • Се затрудняват да слушат на театър, кино или на друго свое място?

 • Ви карат да повторите това, което сте казали?

 • Се затрудняват да разберат сервитьора или продавача, когато сте излезли заедно?

 • Ви казват, че не могат да чуят звънеца на вратата или когато телефона звъни?

Ако сте отговорили с „да“ на повече от два въпроса, то Вашият близък от семейството или приятел може да има слухова загуба. Препоръчваме Ви да поговорите с тях и да ги окуражите да се запишат за безплатен тест за изследване на слуха в нашия Център за слуха Фонио.