Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Разбиране за слухова загуба

Загубата на слуха може да се развие постепенно. Ето защо човек трудно забелязва знаците на собственото си увреждане на слуха, както и тези на свой близък човек. Ключът към способността да идентифицирате загубата на слуха и да се справите с нея, е да разберете причините и симптомите за нея. 

Един на десет възрастни страда от шум в ушите, като близо 150 000 възрастни българи са с недиагностицирана загуба на слуха. Предупредителните знаци за увреждане на слуха включват: увеличаване на силата на звука на ТВ , трудност при следене на разговор в шумна среда и завъртане на главата по такъв начин, че едното ухо да е „в лице“ със звука, който се слуша.

Съществува предубеждението, че само старите хора не могат да чуват, че слуховите апарати са грозни и че нищо не може да се направи когато човек има загуба на слуха. Слуховите апарати могат да възстановят част от изгубените слухови възможности, като е необходимо да се потърси професионален съвет.