Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Как протича теста на слуха?Първата стъпка към подобряване на Вашия слух е провеждането на обстоен тест на слуха, извършен от нашите специалисти.

Вашият цялостен тест на слуха е персонализирана оценка на особеностите на Вашия слух. Няма за какво да се притеснявате по време на Вашата оценка на слуха. Срещата се провежда от специалисти по слухопротезиране и е с цел да бъде информативна и полезна за клиента.

По време на теста за изследване на слуха в нашия специално оборудван кабинет, наш специалист слухопротезист ще Ви задава въпроси, свързани с Вашето здраве, слух и начин на живот. Тези въпроси целят не само да определят дали Вашата загуба на слуха се дължи на възрастта Ви, на болест, месторабота или хоби, но също така да определят в кои ситуации бихте имали нужда от слухови апарати и как да се справите с тях.

Какво се случва по време на Вашия тест за изследване на слуха?         

 


 

Всяка консултация за слуха започва с общ анализ на начина Ви на живот. Задавайки Ви специфични въпроси в среща "очи в очи", консултантът разбира какви точно са Вашите нужди на слуха. Въпросите са например: в каква слухота атмосфера се намирате най-често и в кои ситуации бихте искали да чувате и разбирате повече. Специалистът, който ще работи с Вас, ще Ви състави индивидуални критерии, отговарящи на Вашите нужди. Това е еажна стъпка, тъй като идеалният план за Вас не би могъл да бъде изготвен, ако специалистът не знае Вашия начин на живот.

 

  

Специалистът поглежда с ушите Ви, за да провери състоянието на ушния канал и тъпанчето. Така също вижда дали има запушване (при наличие на чуждо тяло например), или има ушна кал, която трябва да бъде премахната. Използва се специално увеличително стъкло, което се казва отоскоп (от гръцки "средство да се гледа ухото"), което е и причината за името на прегледа.

 

 


 

С цел измерване на слуховия праг, специалистът провежда тест от 2 части (наречен аудиометрия). Резултатите от теста са много важен фактор, ако се стигне до избиране на подходящите слухови апарати. Първоначално специалистът Ви пуска звуци с точна честота и сила през слушалки, а Вашата задача е да натиснете бутоните в зависимост от това дали чувате звук или не. Процедурата се повтаря докато слуховият праг е достигнат. След това се преминава към тест на слушане на реч с разбиране. Клиентът повтаря всяка дума, която разбира. Несъответствията между казаното и текстът, който е подготвен, дават още по-голяма яснота за възможостите на човека да чува.

 

 


 

Резултатите от слуховия тест се показват чрез графика. Специалистът използва получените резултати, за да препоръча подходящите устройства. Аугиограмата е важно средство за получаване на кл/чова информация за Вашите симптоми и понякога дори причините за слухова загуба.