Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Грижа за слуховия апарат

Слуховият апарат е направен от няколко различни части, всяка от които се нуждае от редовно почистване, за да може да се осигури дълъг и оптимален живот на Вашето устройство.

Преди почистване на слуховия апарат, трябва да се уверите, че ръцете Ви са чисти и сухи. Трябва да извършвате всякаква поддръжка върху мека повърност на маса - по този начин избягвате изпускането на устройството.

Преди да започнете с почистването ще имате нужда от комплект инструменти за слухов апарат. Той съдържа следното:

 • Четка за премахване на ушна кал
 • Инструмент за премахване на ушна кал
 • Инструмент за почистване на тръбичката и вента
 • Отварачка за капака на батерията
 • Магнит за смяна на батерията

 

I. Задушни слухови апарати

Задушните слухови апарати се носят извън ухото, като тръбичка пренася сигналите във вашия ушен канал.

 • Корпус: Пластмасата, покриваща устройството, може да бъде почистена със суха кърпа/хавлия. Проверете дали микрофона не е блокиран, тъй като това може да причини проблеми.
 • Домче: Това е част от слуховия апарат, която стои вътре в ухото. Тя трябва редовно да се сменя, за да може вашия слухов апарат да работи на оптимално ниво.
 • Отливка: Ушната отливка трябва да се сваля от слуховия апарат, когато има нужда от почистване. Чисти се с помощта на сапун и хладка вода. След което се изплаква и подсушава напълно като се издухва всякаква влага, останала вътре в нея. Има и специален инструмент за тази цел. Отделно с четка за премахване на ушната кал се премахват всякакви следи от ушна кал по отвора за звука на отливката. Вентът /отвор за вентилация/ се почиства чрез леко натискане на четката през дупката и внимателно завъртане, за да се премахнат всякакви блокажи.
 • Тръбичка: Ако Вашият слухов апарат е прикрепен с тънка тръбичка, трябва да прочетете ръководството на слуховия апарат, тъй като има специфични изисквания за това. Всички слухови апарати, които са свързани с ухото посредством тръбичка, е необходимо да бъдат сменени от специалист по слухопротезиране.

 

II. Вътреушни слухови апарати

Вътреушните слухови апарати съдържат всички части на устройството в малка черупка/корпус, който стои вътре в ухото.

 • Корпус: Корпусът на слуховия апарат може да бъде почистен със суха кърпа като се премахнат всякакви следи или остатъци от ушна кал от повърхността му. Пазете да не влезе нещо в микрофона и отвора за звука докато ги почиствате с четка за премахване на ушна кал. Повечето вътреушни слухови апарати имат специална приставка за защита от ушна кал, която се поставя на входа на отвора за звука. Вашият специалист по слухопротезиране може да ви обясни как се сменят.
 • Вент: Отворът за вентилация се почиства чрез леко натискане на четката през дупката и внимателно завъртане, за да се премахнат всякакви блокажи

 

Ако имате някакви въпроси относно поддръжката на Вашия слухов апарат, заповядайте на място в Център за слуха Фонио и нашите специалисти по слухопротезиране ще Ви помогнат.