Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Поддръжка

green-line-img

Поддръжка на слуховите апарати

Старателната и рутинна грижа за вашия слухов апарат допринася за изключителната функционалност и дългия период на експлоатация.

Моля, използвайте следните спецификации като указание:

Обща информация

Преди да използвате спрей за коса или да прилагате козметика, вие трябва да отстраните своя слухов апарат от ухото си, защото тези продукти могат да го повредят. Когато не използвате слуховия си апарат, оставяйте отделението за батерията отворено, така че всякаква влага да може да се изпари. Уверявайте се, че винаги напълно изсушавате слуховия си апарат след употреба.

Ежедневно

Проверявайте отливката и тръбичката за отлагания на ушна кал и влага. Почиствайте овърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте агенти като домакински почистващи препарати, сапун и др. за почистване на вашия слухов апарат. Ако е необходимо да почистите вашия слухов апарат по-сериозно, попитайте вашия слухопротезист за съвет и информация за филтри и таблетки за абсорбиране на влагата.

Ежеседмично

Почиствайте отливката (домче или SlipTip) с мека, влажна кърпа или със специална почистваща кърпа за слухови апарати. За по-подробни инструкции за поддръжка или за по-детайлно почистване, моля, консултирайте се със своя слухопротезист.

Ежемесечно

Огледайте звуковата тръбичка за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини. В случай на такива промени, звуковата тръбичка трябва да бъде подменена. Моля, свържете се със своя слухопротезист.