Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Кучето Ви също иска слухови апарати

Кучето Ви също иска слухови апарати
Кучето Ви също иска слухови апарати

Знаете ли, че Вашето куче също иска слухови апарати?
Да, но по съвсем различна причина. 

Ситуацията "Закъснявам, кучето ми изяде слуховите апарати" може да звучи като добра шега, но е реалност за много хора по света, които са оставили слуховите си апарати без надзор и на достъпно място за домашния си любимец. Това се случва, тъй като високочестотните звуци, идващи от апаратите, дразнят деликатния слух на Вашето куче. В отговор на това дразнене те биват сдъвкани. 

Това може да не бъде пагубно единствено за слуховите апарати, а и за Вашия любимец. Слуховите апарати са малки и лесни за поглъщане, но въпреки размерите си съдържат огромно количество електроника, както и батерии с корозивна течност вътре. Ако кучето е глътнало слуховия апарат или батерията му незабавно трябва да го заведете при ветеринар. Признаци за това са зачервен език; повръщане; необичайно поведение; отказ от храна или изключително бавно дъвчене на такава. 

Най-добрата практика е да слагате на сигурно място слуховите си апарати и батериите, където кучето няма достъп - в чекмедже, кутийка или на висок рафт. Така ще запазите както по-доброто чуване, така и най-добрия си приятел. :)

В противен случай е вероятно да се сблъскате с подобна гледка: