Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Какво представлява аудиограмата

Какво представлява аудиограмата
Какво представлява аудиограмата

Аудиограмата е графика, която показва резултатите от теста на слуха. Всеки път, когато отговаряте на звук по време на Вашия тест /когато мислите, че чувате звук, който е пуснат/, резултатът се записва на графиката. Аудиограмата може да бъде използвана да се идентифицира какво ниво на слух имате в сравнение с нивото на слух на нормално чуващ човек. Също така тя показва нивото на слух, когато звука става неприятно силен за Вас – терминът се нарича „некомфортно високо ниво“ /НВН/.

Какво представлява аудиограмата?

Аудиограмата е графика, която показва резултатите от теста на слуха. Всеки път, когато отговаряте на звук по време на Вашия тест /когато мислите, че чувате звук, който е пуснат/, резултатът се записва на графиката. Аудиограмата може да бъде използвана да се идентифицира какво ниво на слух имате в сравнение с нивото на слух на нормално чуващ човек. Също така тя показва нивото на слух, когато звука става неприятно силен за Вас – терминът се нарича „некомфортно високо ниво“ /НВН/.


Как се разчита аудиограмата?

Аудиограмата като графика се използва да се направи съпоставка между степента на загуба на слуха и в кои честоти се намира загубата.

Честотата се намира на хоризонталната ос и се показва в Херци, където 250 херца е нискочестотно ниво на звука, а 8000 херца е високочестотно ниво на звука. Количеството загуба на слуха се показва на вертикалната ос в децибели, където колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е степента на загуба на слуха. Праговете от 0 до 20 децибела се считат за нормално ниво на слуха при възрастни хора. Всички резултати, по-лоши от този диапазон показват, че хората имат някакви затруднения в слуха.

  • Лека слухова загуба - 20-40 dB
  • Средна слухова загуба - 40-60 dB
  • Средна до тежка слухова загуба - 60-75 dB
  • Тежка слухова загуба - 75-95 dB
  • Дълбока слухова загуба - 90+ dB

100 децибела /100 dB/ не бива да се приемат като 100% загуба на слуха, защото човешкото ухо има динамичен обхват от 0 dB до 120 dB