Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Как се измерва слухът

Как се измерва слухът
Как се измерва слухът

Слухът може да бъде измерен по различни начини.

Единият метод е, чрез изследване колко добре разбирате речта при нормално ниво на гласа или при шепнене. Има два основни проблема при този вид изследване. На първо място трудно се поддържа постоянна интензивност на речта. От друга страна речта е съставена от много звуци, които се различават значително по отношение на честотата. По този начин слухова загуба, която се свежда до точно определен диапазон от честоти, може да бъде пропусната. Ето защо специалистите измерват нивото на слухова загуба, използвайки определени техники в теста, които осигуряват звуци от известен интензитет и специфични честоти.

За да се установи вида на загубата, слухът се измерва с помощта на слушалки, които измерват въздушната проводимост и други, със специално устройство, което позволява заобикалянето на тъпанчето и средното ухо и измерва звуковите вълни, които преминават директно към кохлеата във вътрешното ухо. Това е измерване по костна проводимост. Така се определя пълната ефективност на вашия слух.

Посредством слушалките се пускат гама от тонове с различни честоти, като тестът се прави първо на едното ухо, а после на другото. Интензивността на всеки тон е различна, за да се открие най-ниското ниво, което слушателят може да чуе. Точно този праг на тона се нанася на аудиограмата.  

Необичайно е прагът на слуха да бъде еднакъв или подобен за различните честоти. Най-често срещано при хората е по-голяма загуба на слуха във високочестотните тонове. Загубата на слух може да бъде различна за всяко ухо. Тя се измерва в единици, наречени децибелно ниво на слуха (dB HL за по-кратко).

След теста специалистът нанася резултатите на графиката и използва измерванията, за да Ви каже степента на слухова загуба, ако имате такава.

  • Умерена степен на слухова загуба 20-40 dB HL   

Не можете да чувате меки звуци и трудно разбирате реч на шумни места.

  • Средна степен на слухова загуба 41-70 db HL   

Не можете да чувате умерени звуци и имате затруднения в разбиране на речта при шумен заден фон и от разстояние.

  • Тежка степен на слухова загуба 71-95 db HL   

Трябва да молите хората около Вас да говорят по-високо и груповите разговори са изключително трудни за Вас.

  • Пълна степен на слухова загуба – повече от 95db HL   

Можете да чувате само някои много силни звуци и общуването за Вас е невъзможно без слухови апарати.