Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Чуване на цветове или какво представлява синестезията

Чуване на цветове или какво представлява синестезията
Чуване на цветове или какво представлява синестезията

Чуването е сложен процес, комбиниращ звукови вълни, малки костици, микроскопични нервни клетки и различни неврологични пътища в мозъка. Тези различни компоненти работят заедно, за да можем да чуваме разнообразни звуци – от шепот до летящ хеликоптер. Въпреки това, при някои хора, способността им да чуват надхвърля обикновеното улавяне на звуци.

Чуване в цветове

Синестезията е "неврологично състояние, при което стимулирането на един сетивен или когнитивен път (например слуха) води до автоматични неволни усещания във втори сензорен или когнитивен път (например зрение)“.

Въпреки че синестезията при хората може да бъде изпитана под различни форми, един от най-често срещаните включва „чуването" на цвят. При тези хора звуците като отваряне на вратата или музикалните ноти, ги карат да виждат цветове, специфични за всеки уникален шум.  Други, по-рядко срещани форми, водят до физически усещания или дори отделни вкусове в устата, в зависимост от това, което чуват.

Връзката между синестезията и слуховата загуба

Хората със загуба на слуха или напълно глухите разчитат на другите си сетива, независимо дали са зрителни или сетивни, за да живеят и разбират света около себе си. Мултисензорните преживявания подпомагат усещането на звуците по много различни начини – например да настроите мозъка си като при хората със синестезия - стимулирането на едно сетиво води до усещането с друго сетиво.

Най-добрият пример за използване на други сетива за чуване е музиката, а проучванията показват как мозъкът може да помогне при „изключването“ на ушите. Това се случва с помощта на слуховата кора – частта от мозъка, която обаботва звука.  Когато хората с тежка слухова загуба са изложени на вибрации, слуховата им кора показва активност, която не се появява при хората с нормален слух. Възможно е човек с увреден слух да има повишено слухово преживяване, тъй като вибрациите се улавят от мозъка по същния начин, по който се улавя и звукът.

Друг начин за усещане на музиката е комбинирането й с мигащи светлини, високоговорители в съчетание с изображения и надписи или превод на жестомимичен език, за да могат хората със слухова загуба да усетят, оценят и разберат музиката.

Долавяне на звука без слух

На пръв поглед, хората със синестезия сякаш имат свръхестествени сили да изпитват едновременно няколко сензорни възприятия. Но ако имате слухова загуба, Вие също сте напълно способни да използвате другите си сетива, за да запълните звуковата картина. В резултат на това можете да се наслаждавате на музиката и другите звуци, без да слушате в традиционния смисъл на думата.