Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Кохлеарните импланти подходящи ли са за Вас?

Ако се затруднявате да чувате в шумна среда, да говорите с близките си по телефона, да слушате любимата си музика или да изпълнявате задълженията си по време на работа, то слуховите Ви апарати не Ви позволяват да чувате както бихте искали. Системата за кохеаро имплантиране на AB помага на хората с тежка до дълбока слухова загуба да захвърлят слуховите апарати и да се наслаждават на пълноценно чуване на всеки етап от живота.


Тест за възрастни
Отговорете на следните въпроси и разберете дали кохлеарните импланти са подходящи за вас:

Трудно ми е да следя разговорите без да чета по устните.

Чувам добре в тиха среда, но се затруднявам в шумна среда или при групови разговори.

Не мога да следя повечето телефонни разговори, ако не познавам човека, който се обажда.

Чувствам се изолиран както социално, така и професионално, поради загубата на слух.

 

Ако сте отбелязали една или повече от горе изброените възможности, тогава може да сте подходящ за кохлеарни имплантанти.

 

→ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТ 

 

Тест за деца

Вашето дете подходщо ли е за кохлеарни импланти?

Направете нашия тест за деца (отбележете всичко, отнасящо се за Вашето дете):

Детето ми има забавяне на речта и речевото развитие в резултат на загуба на слуха.

Детето ми рядко отговаря, когато го повикам по име.

Детето ми избягва общуването с други хора или му лисват умения за общуване с други деца и възрастни.

Имам притеснения относно способността на детето ми да чува реч в шумна среда.

 

Ако сте отбелязали една или повече от горе изброените възможности, тогава детето Ви може да е подходящо за кохлеарни имплантанти.

 

→ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТ 

 

Отвъд слуховите апарати

Кохлеарните имплантанти могат да Ви помогнат да възстановите богатия свят на звуците. За разлика от слуховите апарати, които просто усилват звука, кохлеарните имплантанти използват най-съвременна технология, за да направят звука по-ясен и по-лесен за разбиране.

За много хора с тежка до дълбока загуба на слуха, слуховите апарати не са достатъчни, за да компенсират неспособността на повреденото ухо да чува адекватно. Кохлеарните имплантанти заобикалят повредената част на вътрешното ухо и изпращат звукови сигнали директно към мозъка чрез слуховия нерв. В резултат на това повечето кохлеарни реципиенти на импланти показват подобрение в способността им да разбират речта дори в шумна среда, в сравнение с ползвателите на слухови апарати.

Не позволявайте загуба на слуха да Ви попречи да се свържете с живота и близките си по смислен начин. Говорете с Вашия слухопротезист за кохлеарните имплантанти днес.

Импланти и слухови апарати за по-добро чуване

Много хора се възползват от поставяне на кохлеарен имплант в едно ухо и слухов апарат в другото - често наричано двупосочно чуване. Свържете се с Вашия слухопротезист, за да обсъдите дали кохлеарният имплант да бъде поставен на едното или и на двете Ви уши.

Наслаждавайте се на околните звуци с двустранно чуване

Независимо дали обмисляте поставянето на кохлеарни импанти за пръв път или от години имате такъв, двустранните кохлеарни импланти осигуряват способността да обединявате звуци от две уши, така че слуха ви да е по-добър, отколкото само с един имплант. Чуването с два кохлеарни импланта може да донесе по-богат звук и подобрена способност за локализирането му. От клаксона на кола до цял оркестър имате възможност да чувате повече от света с две уши, отколкото с едно.