Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Технологията на слуховите апарати се развива и променя непрекъснато на базата на постоянни изследвания и иновации. По този начин се гарантира, че хората със загуба на слуха могат да се възползват максимално от тях във всяка ситуация. Като специалисти в използването на новите технологии в слуховите технологии, ние Ви осигуряваме цялата актуална информация и достъп до нови продукти.

Слуховите апарати стават все по-прецизни в задоволяванто на слуховите нужди в различни среди и наша цел е да представим възможност на повече хора да се убедят в новите технологии и ползата от тях.