Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Помагаме Ви да получите максимална полза от слуховите Ви апарати

С възрастта се променя както зрението, така и слухът. Консултацията със специалист е важна, тъй като ще можете да обсъдите как работят слуховите Ви апарати и да разберете всичко, което Ви интересува. Той ще настрои апаратите Ви така, че да Ви осигури максмално ефективно и удобно ползване.

От момента, в който направят настройка на слуховите Ви апарати и вече ги носите, нашият специалист слухопротезист ще Ви изготви програма за поддръжка, за да сме сигурни, че ще имате максимална полза от тях и те ще работят продължително с максимална ефективност.

Тази програма за поддръжка включва редовен тест на слуха и анализ на чуването, редовен преглед и оценка на слуха, експертна помощ и съвет, демонстрация на нови технологии, съвети как да се грижите за слуховите апарати и какво да правите, когато батериите имат нужда от смяна и необходими корекции на апаратите, за да получавате максимална полза от тях и да се наслаждавате на пълноценно чуване всеки ден.

За да сте сигурни, че слуховите Ви апарати работят по най-добрия за Вас начин, Ви препоръчваме да се върнете при нас и да си запишете час за програмата за поддръжка, която включва 5-звездно сервизно обслужване.


5-звездно сервизно обслужване на Център за слуха ФОНИО

 

  • Почистване и изследване на връзките

  • Проверка на тръбичките и батериите

  • Почистване на корпуса и на канала на микрофона

  • Проверка за микрофония

  • Проверка на работата на слуховия апарат

  • Почистване на слуховите апарати

Вашите слухови апарати ще работят по-добре и по-дълго, ако ги пазите чисти и без ушна кал. Когато настроим слуховите апарати, ще Ви покажем как да ги пазите в добро състояние като спазвате редовна програма за почистване.