Стандартен клас слухови апарати

Стандартен клас слухови апарати - те са идеални за хора, които биха искали икономично решение, но все пак очаквайки последна дума на техниката. Конкурентен пакет от функции с възможност да отговарят на ежедневните слухови нужди с минимални до средни нива на фонов шум.