green-line-img

Ние искаме да помагаме на хората да се грижат за слуха си и да се предпазват от неговата загуба както и да намираме най-доброто решение за хората с вече увреден слух и затова подкрепяме инициативата подета от кампанията "Заслушай се"