Програма за поддръжка

Слухът се променя с течение на времето. Ето защо са важни редовните посещения при вашия специалист по слухопротезиране. Това е много добра възможност да обсъдите доколко добре работят слуховите ви апарати и също така да зададете всички въпроси, които ви вълнуват.

От момента, в който ви направят настройка на вашите слухови апарати и вие вече ги носите, нашият специалист слухопротезист ще ви изготви програма за поддръжка, за да сме сигурни, че вие ще имате максимална полза от слуховите апарати и те ще работят продължително с максимална ефективност.

Тази програма за поддръжка включва редовно тест на слуха и анализ на чуването, експертна помощ и съвети, демонстрации на нови технологии слухови апарати, съвети как да се грижите ежедневно за вашите слухови апарати, така че те да поддържат своята ефективност, и необходими корекции на вашите слухови апарати, които да ви гарантират, че вие продължавате да извличате максималното от тях.

За да сте сигурни, че вашите слухови апарати работят по най-добрия начин за вас, ви препоръчваме да се върнете при нас и да си запишете час за вашата програма за поддръжка, която включва 5-звездно сервизно обслужване.

 

5-звездно сервизно обслужване на Център за слуха ФОНИО

  • Почистване и изследване на връзките
  • Проверка на тръбичките и батериите
  • Почистване на корпуса и на канала на микрофона
  • Проверка за микрофония
  • Проверка на работата на слуховия апарат
  • Почистване на вашите слухови апарати

Вашите слухови апарати ще работят по-добре и по-дълго за вас, ако ги пазите чисти и без ушна кал. Когато настроим вашите слухови апарати, ще ви покажем как да ги пазите в добро състояние като спазвате редовна програма за почистване.