green-line-img

СОФИЯ, бул. "Васил Левски" 97 и ул. "Стара Планина" (под бул. "Дондуков")

Директен телефон: 0882 46 55 67

ВИРTУАЛНА РАЗХОДКА (виж на 360°) 

Специализиран педиатричен кабинет

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • Аудиометри
 • Verifit (Уред за верификация на слухови апарати, и извършване на real ear measurement REM)
 • Тимпанометър
 • VRA (Visual reinforcement audiometry) Визуална аудиометрия за деца
 • CERA (cortical evoked response audiometry) Изследване на нервни потенциали без анестезия

                 

 

                 

 

СОФИЯ, ул. Хан Аспарух 31 (пряка на бул. "Витоша")

Директен телефон: 0882 46 55 68

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • тимпанометър
 • аудометри
 • Verifit (Уред за верификация на слухови апарати)

                   

                        

СОФИЯ, ул. Опълченска и Стамболийски 89, срещу главня вход на Mall of Sofia

Директен телефон: 0893 02 78 27 

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудометри

 

 БУРГАС, ул. Фердинандова 32 (срещу Операта) 

Директен телефон: 0884 04 62 95

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • тимпанометър
 • аудометри

               

 

            

 

ВАРНА, ул. Русе 15 (зад Операта, в сградата на бившето Данъчно)

Директен телефон: 0882 92 39 30

Специализиран педиатричен кабинет

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудометри
 • Verifit (Уред за верификация на слухови апарати)
 • тимпанометър
 • VRA (Visual reinforcement audiometry) Визуална аудиометрия за деца
 • CERA (cortical evoked response audiometry) Изследване на нервни потенциали без анестезия

                  

 

                 

 

ПЛЕВЕН, ул. Васил Левски 96

 Директен телефон: 0893 02 78 22 

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудиометри

                 

 

                 

 

ПЛОВДИВ, ул. Иван Вазов 42 

Директен телефон: 0887 31 85 24

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудиометри
 • тимпанометър
 • Verifit (Уред за верификация на слухови апарати)

                 

 

                 

 

РУСЕ, Търговски център Дунав, пл. Свобода 7, Партер

Директен телефон: 0882 53 29 63

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудиометри
 • тимпанометър

                 

 

                 

 

СТАРА ЗАГОРА, бул. Цар Симеон Велики 69

 Директен телефон: 0887 49 59 44

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудиометри
 • тимпанометър

              

 

              

 

 

ГАБРОВО, ул. Скобелевска 30 (до Районния съд)

Директен телефон: 0887 72 96 35

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудиометри

                

               

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. Марно поле 24Г (до параклис Св. Мина срещу Полицията)

Директен телефон: 0882 46 55 78

Налично оборудване:

 • специализирана техника за настройка на слухови апарати Phonak
 • аудометри