Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123
green-line-img

Безплатни слухови апарати

 

Въпрос: Има ли безплатни слухови апарати?

Отговор: Да

МОЖЕТЕ да получите висококачествени цифрови слухови апарати без да ви се налага да плащате пари от джоба. 

Въпрос: Как е възможно това?

Отговор: Всеки човек при установена слухова загуба на двете уши има право на безвъзмездна целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“ за закупуване на модерен цифров слухов апарат. 

В специализирания Център за слуха Fonio можете безплатно да тествате слуха си и в случай, че бъде установена слухова загуба, ние ще ви консултираме за пътя на получаване на целевата държавна помощ за закупуване на слухов апарат – минаване през лекарска комисия и подаване на документи в Агенция „Социално подпомагане“.

Нашите слухови апарати за пенсионери и неосигурени лица в лимита от 406 лв. 

Phonak Baseo Q5 M и SP                 Phonak Milo UP

Цената на швейцарски слухов апарат Phonak Baseo Q5 и Milo UP е 406 лв., която напълно се покрива от държавната целева помощ, така че за вас не е необходимо да доплащате. В цената е вкючена и индивидуална отливка, изработена в лабораторията на Fonio с немските материали на фирма Egger.

Слуховите апарати са с две години гаранция, като след това имате право и на безплатен ремонт в рамките на шестте години до следващото финансиране.